Brak dostępu do ankiety.
Przyczyny tego mogą być następujące:
  • Ankieta została już raz częściowo lub całkowicie wypełniona;
  • Badanie zostało zakończone, lub ankieta została wyłączona;
  • Wymagana liczba uczestników została osiągnięta;
  • Obecnie są przeprowadzane prace na serwerze.